Barns utveckling

Barns utveckling

Barns utveckling: 1-2 år

I denna ålder lär sig barn mycket nytt genom repetition. Att upprepa saker och att ha tydliga rutiner gör att barnet känner sig tryggt. Därför är det bra att göra likadant eller ungefär likadant, både som förälder och nanny. Till exempel kan det vara bra att starta varje barnpassningstillfälle med en och samma lek. Det kan ge trygghet till barnen.

Barns utveckling: 2-3 år

Nu befinner sig barnet i en väldigt utforskande ålder och det kan vara klokt att anpassa sin stil som nanny till barnets personlighet och temperament. Barn som är lugna, blyga och försiktiga behöver oftast en lugn, uppmuntrande nanny som tålmodigt hjälper barnet att våga testa saker. Aktiva och impulsiva barn behöver ofta en mer aktiv och tydlig barnpassning

3-4 år

Barnet har börjat förstå konceptet kring tid allt mer. Däremot vet inte barnet hur lång en timme är. Som nanny bör du använda “före” och “efter” när du pratar med barnet. Du kan till exempel säga: “Vi ska till lekparken efter att du ätit mellanmål”. Många 3-4 åringar blir lätt frustrerade när de inte kan något, eller när de inte får göra vad de önskar. Humöret kan därför förändras snabbt. Barnet behöver att hjälp att hantera sina känslor och att du har tålamod.

4-5 år

Barnen börjar nu bli mer självständiga och kan till exempel leka länge utan hjälp från vuxna. Som nanny ska du dock alltid vara delaktig i lekarna, om än på lite avstånd när barnet önskar. 4-5 åringar har mycket fantasi vilket förstås präglar deras lekar mycket. Hjältar och karaktärer från filmer finns ofta med i lekarna, och de kan ha svårt att skilja på fantasi och verklighet.

5-6 åringar

Nu börjar barnet leva sig in i andras känslor. Det som vi brukar kalla för empati. Det är en viktig del i utvecklingen av moralen. Nu börjar barnet också sakteligen inse att hen inte befinner sig i universums centrum. Det här är också en ålder där regler och rutiner är viktigt. Var tydlig och konsekvent. Barnet lär sig fortfarande mycket genom lek men börjar nu bli redo att träna på mer skolliknande uppgifter.

6-7 åringar

Barn i den här åldern funderar ofta över tid och har nu börjat förstå hur olika saker hänger ihop. Var redo på att bli pepprad med frågor om allt från döden till hur många dagar det är kvar till jul. Det är en utforskande ålder där barnet vill utforska mycket och lära sig att bilda egna uppfattningar. Det är också viktigt att barnet får upptäcka vad omgivningen tycker om och inte tycker om, vill och inte vill. Genom att barnet själv bemöts med respekt för sin vilja, men också får höra hur andra vill och tycker lär barnet sig att det är okej att tycka och vilja olika.

8-9 åringar

I den här åldern börjar barnet sakta bli lugnare. Behovet av att få vara ensam ibland intensifieras. En del barn blir lite mer inåtvända och fastnar lätt i dagdrömmar.

Barnets humör ändras snabbt och ena stunden kan de hungra efter närhet för att i nästa stund vilja klara sig helt själv. Barnet börjar nu upptäcka världen utanför familjen och blir följaktligen mer medveten om faror och risker. Det är därför viktigt att vara lyhörd och kunna ge barnet stöd om oroskänslorna blir svåra att hantera.

10-12 åringar

Nu övar barnet på att vara vuxen. Men när det gäller känslor är de allt jämnt fortfarande barn. Fantasifulla lekar har ofta ersatts av musik eller någon sport. Det är viktigt at respektera barnets behov av att vara för sig själv eller med kompisar. Vuxna i all ära men 10-12 åringar vill umgås med dig på sina egna villkor. Därför gäller det att vara väldigt lyhörd och känna av barnets behov.