Leka tillsammans  – och dela med sig

Leka tillsammans  – och dela med sig
9 september, 2021 max
leka tillsammans

Att dela på sista kakan, leka med samma leksaker och låta alla få en tur på gungan är inte alltid helt lätt. Ibland kan det kännas jobbigt att behöva samarbeta och dela med andra; men frukta icke! Det finns massvis med bra tips och trix för hur en kan bli bättre på att samarbeta och också hjälpa andra att bli det. En person som vet särskilt mycket om samarbete är förskolepedagog Mumba Muleba. Mumba, som jobbar som pedagog på engelska förskolan, berättar hur de på förskolan får barnen att samarbeta och vilja leka tillsammans.  

–  På förskolan försöker vi ha väldigt tydliga projekt att arbeta med, exempelvis, olika spel och aktiviteter. Det ger oss som grupp en känsla av samhörighet där vi jobbar som ett team mot ett gemensamt mål. Vi har till exempel jobbat med ett projekt där vi byggde ett insekthotell. Alla barn var väldigt engagerade och som grupp innebar samarbetet att vi kunde arbeta tillsammans och samtidigt lära oss mer om insekter, säger han.  

Vidare påpekar Mumba Muleba hur viktigt det är att kunna jobba och leka med andra personer då det bidrar till att skapa en trivsam och lugn miljö. Som pedagog, förklarar han att en måste vara uppmärksamma när barnen är i lek.   

– Säkerhet är också en faktor. Alla barn leker, men vi måste komma ihåg att vissa barn inte förstår ‘reglerna’ i leken. Detta tenderar att skapa stress och spänningar under spel. Därför är det viktigt att se till att varje barn syns och när det behövs att en hjälper till att se till att reglerna följs och att ingen utesluts. 

 
Tips för dig att bli bättre på att samarbeta  

  • Skapa en Vi-känsla genom att göra gemensamma projekt med ett slutmål. 
  • Lyssna på andra och låt alla komma till tals. 
  • Våga ta plats, din röst är också viktig, precis som alla andras. 
  • Våga säga till om något känns fel, kommunikation är nyckeln för ett gott samarbete.