Visselblåsning

Hey Kiddo har nolltolerans mot oegentligheter, diskriminering, trakasserier och lagöverträdelser. Därför kan du rapportera konkreta misstankar om eventuella missförhållanden via vår visselblåsarfunktion.

Rapporteringen ska avse information som du fått del av i ett arbetsrelaterat sammanhang och avse händelser av allmänt intresse. En bred krets av personer ska kunna använda visselblåsarsystemet och skyddas mot negativa konsekvenser och repressalier. Exempelvis anställda, praktikanter och konsulter.

Det här kan du rapportera

  • Ekonomisk brottslighet eller korruption, till exempel mutor, förskingring, bokföringsbrott, missbruk av position eller liknande.
  • Lagöverträdelser, till exempel av regler om miljöskydd, livsmedelssäkerhet, produktsäkerhet, konsumentskydd, folkhälsa, dataskydd och konkurrens.
  • Allvarliga brister i säkerheten eller arbetsmiljön på arbetsplatsen.
  • Anställda som känner sig otrygga hos kunder, eller som blivit utsatta för trakasserier av någon form.

Hur rapporterar jag?

Du rapporterar genom att klicka på länken nedan, som leder till ett visselblåsarformulär. Formuläret är framtaget av Hailey HR och du förblir anonym, men ärendet kommer granskas av vår personalansvariga som i samråd med VD kommer besluta om insats/eskalering till bolagets styrelse.

Gör en anmälan

Hey Kiddo tillhör moderbolaget Aplus Group AB, och din rapportering sker via koncernen.